Stichting de Beuk begeleidt aan voor mensen met geestelijke en psychosociale problemen en/of een licht verstandelijke beperking.

Om u de best mogelijke zorg te verlenen, proberen wij een wenselijke samenstelling van de groep te creëren die voor u leefbaar is en waar wij onze professie kunnen uitoefenen. Dat wil ook zeggen dat wij bepaalde cliënten niet kunnen plaatsen binnen onze instelling.

Cliënten die wij niet de zorg kunnen bieden die zij behoeven en niet geplaatst kunnen worden zijn:

  • Cliënten jonger dan 18 jaar.
  • Complete overname van ADL (algemene dagelijkse levensverrichtingen) is niet mogelijk.
  • Cliënten die kampen met totale desoriëntatie in tijd, plaats, persoon.
  • Doven, slechthorenden,
  • Blinden.

Twijfelt u of u of misschien iemand die u kent niet aanmerking komt voor onze zorg?
Neem dan gerust contact met ons op.

Samen wonen in kleine groepen met gezinnen

Alle locaties van Stichting de Beuk hebben als meerwaarde dat een gezin naast de woongroep woont. Dit dient als doel dat de cliënt zich in een veilige haven bevindt waar gezins waarden en normen een belangrijk onderdeel is van het leven. De gezinnen / gediplomeerde zorgverleners wonen in een privé verblijf binnen de woongroep die als rustpunt zich centraliseert.

De gezinnen en de begeleiders/maatschappelijk werkers die namens Stichting de Beuk werken zijn voor bewoners een constante factor. Vaak ontstaat er een hechte band. Deze manier van zorgen en werken geeft rust, zorgt voor veiligheid, waarborgt continuïteit. Het geeft ook duidelijkheid. Bewoners kunnen zich volop ontplooien binnen de veilige setting, echt tot hun recht komen.

Kwaliteit