Zorg in Natura

Stichting de Beuk is  gecontracteerd door zorgkantoor Menzis voor het leveren van zorg in natura voor mensen met WLZ-indicatie.

Geestelijke Gezondheidszorg /  Beschermd wonen

Ook bieden wij verschillende vormen van beschermd wonen aan  (GGZ), voor meer informatie verwijzen wij u graag door naar  cimot.nl

WMO

Stichting de Beuk biedt WMO zorg aan en heeft een maatwerkovereenkomst met de 14 samenwerkende gemeenten. Voor meer informatie verwijs ik u naar samen14.nl.