Zorg in Natura

Stichting de Beuk is  gecontracteerd door zorgkantoor Menzis voor het leveren van zorg in natura voor mensen met WLZ-indicatie.

Geestelijke Gezondheidszorg /  Beschermd wonen

Ook bieden wij verschillende vormen van beschermd wonen aan  (GGZ), voor meer informatie verwijzen wij u graag door naar  cimot.nl

WMO

Stichting de Beuk biedt WMO zorg aan en heeft een maatwerkovereenkomst met de 14 samenwerkende gemeenten. Voor meer informatie verwijs ik u naar samen14.nl.

Samen wonen in kleine groepen met gezinnen

Alle locaties van Stichting de Beuk hebben als meerwaarde dat een gezin naast de woongroep woont. Dit dient als doel dat de cliënt zich in een veilige haven bevindt waar gezins waarden en normen een belangrijk onderdeel is van het leven. De gezinnen / gediplomeerde zorgverleners wonen in een privé verblijf binnen de woongroep die als rustpunt zich centraliseert.

De gezinnen en de begeleiders/maatschappelijk werkers die namens Stichting de Beuk werken zijn voor bewoners een constante factor. Vaak ontstaat er een hechte band. Deze manier van zorgen en werken geeft rust, zorgt voor veiligheid, waarborgt continuïteit. Het geeft ook duidelijkheid. Bewoners kunnen zich volop ontplooien binnen de veilige setting, echt tot hun recht komen.

Kwaliteit