In onze zorgverlening willen we zorgvuldig omgaan met onze de belangen van onze cliënten. Binnen Stichting de Beuk zijn gedurende 24 uur per dag mensen aan het werk, die verantwoordelijkheid dragen voor cliënten in vele gevarieerde situaties.

In een zo levende gemeenschap gebeurt voortdurend van alles. We maken onderscheid in verschillende typen incidenten, waarvoor verschillende meldingsformulieren ontwikkeld zijn:

  • Fout, Ongeluk of Bijna Ongeluk – FOBO-formulier. FOBO is de afkorting voor Fout, Ongeluk of Bijna Ongeluk.
  • Agressie incidenten (cliënt naar cliënt, cliënt naar personeel of zelfverwonding) –
  • Melding van agressie-incidenten.
  • Ongeval van personeel – Melding van ongevallen en beroepsziekten
  • Een fout of ongeluk, waarbij schade ontstaat aan eigendommen personeel of cliënt – aanvraag schadevergoeding

Het FOBO-beleid is bedoeld om belangrijke fouten, ongevallen en bijna-ongevallen zoveel mogelijk te beperken en een vergelijkbare incidenten in de toekomst te voorkomen.

Het melden en bespreken van het incident kan tot maatregelen leiden om een vergelijkbaar incident in de toekomst te voorkomen. Het betreft dus voorvallen waarbij sprake is van zichtbaar letsel bij de cliënt of er duidelijke schade geleden wordt.

Incidenten die weinig of geen gevolgen hebben, worden niet gerapporteerd op een FOBO-formulier. In deze gevallen volstaat het informeren van betrokkenen bijvoorbeeld via de cliëntenrapportage en overdracht en in contacten met leidinggevende. Voor agressie-incidenten, ongevallen van personeel en schade aan eigendommen gelden andere procedures en ook hiervoor zijn meldingsformulieren ontwikkeld.

Samen wonen in kleine groepen met gezinnen

Alle locaties van Stichting de Beuk hebben als meerwaarde dat een gezin naast de woongroep woont. Dit dient als doel dat de cliënt zich in een veilige haven bevindt waar gezins waarden en normen een belangrijk onderdeel is van het leven. De gezinnen / gediplomeerde zorgverleners wonen in een privé verblijf binnen de woongroep die als rustpunt zich centraliseert.

De gezinnen en de begeleiders/maatschappelijk werkers die namens Stichting de Beuk werken zijn voor bewoners een constante factor. Vaak ontstaat er een hechte band. Deze manier van zorgen en werken geeft rust, zorgt voor veiligheid, waarborgt continuïteit. Het geeft ook duidelijkheid. Bewoners kunnen zich volop ontplooien binnen de veilige setting, echt tot hun recht komen.

Kwaliteit