Waar staan wij voor?

Kleinschalige woonvoorzieningen waar men samen leeft met gezinnen die een actief onderdeel zijn in het leven van de cliënt

Wij zijn een organisatie die nauw samenwerkt met andere organisaties en professionals. Wij leveren “zorg op maat”. Ons team professionals biedt een compleet pakket aan van verschillende soorten zorg. Wij zien om ons heen dat er behoefte is aan simpele zorg, waarin mensen met hun beperkingen kunnen leven zonder in een keurslijf te moeten lopen. Wij staan voor professionele zorg, goede diagnostiek, maar ook een eerlijke benadering en vooral zielszorg die vanuit het humane model mensen benaderd. Met een frisse aanpak en gedegen deskundigheid staan we voor je klaar.

Visie

In de huidige maatschappij zijn er mensen die het beter hebben en zij die het minder hebben getroffen in het leven. Mensen die door een psychische of verstandelijke beperking niet mee kunnen in de maatschappij, daarin verdwalen en soms zelfs op het verkeerde pad komen. Juist voor deze mensen wil stichting de Beuk er zijn.

Er zijn vanuit een holistisch gedachtegoed omdat ieder mens telt en ertoe doet. Deze mensen, met vaak een multiproblematiek, hebben in de visie van stichting de Beuk behoefte aan veiligheid, respect en zich gewaardeerd voelen als een volwaardig en waardevol individu.

Hierbij is het onderdeel zijn van een woon- en leefgemeenschap, waar rust, structuur en duidelijkheid heerst, erg belangrijk voor het welbevinden. Stichting de Beuk biedt deze woon- en leefomgeving.

Missie

Stichting de Beuk heeft als doelstelling om mensen met geestelijke en psychosociale problemen en/of een licht verstandelijke beperking hulp te bieden.

Het doel van de begeleiding is gericht om mensen te ondersteunen en te begeleiden bij het leven in de maatschappij. Begeleiden is zoveel meer dan een sopje door het huis, een pleister op een wond of een factuur betalen. Wij hopen vanuit opgebouwde ervaring en expertise een stukje meer te kunnen bieden.

Samen wonen in kleine groepen met gezinnen

Alle locaties van Stichting de Beuk hebben als meerwaarde dat een gezin naast de woongroep woont. Dit dient als doel dat de cliënt zich in een veilige haven bevindt waar gezins waarden en normen een belangrijk onderdeel is van het leven. De gezinnen / gediplomeerde zorgverleners wonen in een privé verblijf binnen de woongroep die als rustpunt zich centraliseert.

De gezinnen en de begeleiders/maatschappelijk werkers die namens Stichting de Beuk werken zijn voor bewoners een constante factor. Vaak ontstaat er een hechte band. Deze manier van zorgen en werken geeft rust, zorgt voor veiligheid, waarborgt continuïteit. Het geeft ook duidelijkheid. Bewoners kunnen zich volop ontplooien binnen de veilige setting, echt tot hun recht komen.

Kwaliteit