Begeleid wonen in kleinschalige woonvorm

Stichting de Beuk kiest heel zorgvuldig locaties uit die landelijk gelegen zijn in het Twentse landschap. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat het rustige wonen in dorpen of erven een positieve invloed heeft op mensen met verschillende aandoeningen of beperkingen. Dit is niet alleen aantoonbaar maar ook merkbaar in de sfeer die onderling heerst. Het wonderschone landschap van de Twentse natuur is in elk jaargetijde een verademing. In en om de locaties is ruimte voor kleinvee en moestuinen. Het idee is, om dichtbij de natuur te leven en dit te integreren in het dagelijkse leven van de cliënt. De natuur maakt ons ook bewust hoe wij met elkaar dienen om te gaan en respect te hebben voor dat waar wij gebruik van mogen maken, zoals landbouw, voeding en plezier.

De begeleiding van Stichting de Beuk richt zich onder andere op:

  • Het in stand houden of verbeteren van vaardigheden.
  • Stabilisering van de problematiek.
  • Dag- en nachtritme te bewaken.
  •  Een zinvolle dagbesteding bieden.
  • Persoonlijke en huishoudelijke verzorging.

Voor alle cliënten met de aanwezige ontwikkelingsmogelijkheden wordt gestreefd naar het vergroten van vaardigheden, met als doel dat cliënten doorgroeien naar zelfstandig begeleid woon projecten. Dit kan intern of extern zijn.

Samen wonen in kleine groepen met gezinnen

Alle locaties van Stichting de Beuk hebben als meerwaarde dat een gezin naast de woongroep woont. Dit dient als doel dat de cliënt zich in een veilige haven bevindt waar gezins waarden en normen een belangrijk onderdeel is van het leven. De gezinnen / gediplomeerde zorgverleners wonen in een privé verblijf binnen de woongroep die als rustpunt zich centraliseert.

De gezinnen en de begeleiders/maatschappelijk werkers die namens Stichting de Beuk werken zijn voor bewoners een constante factor. Vaak ontstaat er een hechte band. Deze manier van zorgen en werken geeft rust, zorgt voor veiligheid, waarborgt continuïteit. Het geeft ook duidelijkheid. Bewoners kunnen zich volop ontplooien binnen de veilige setting, echt tot hun recht komen.

Kwaliteit