Begeleid wonen in kleinschalige woonvorm

Stichting de Beuk kiest heel zorgvuldig locaties uit die landelijk gelegen zijn in het Twentse landschap. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat het rustige wonen in dorpen of erven een positieve invloed heeft op mensen met verschillende aandoeningen of beperkingen. Dit is niet alleen aantoonbaar maar ook merkbaar in de sfeer die onderling heerst. Het wonderschone landschap van de Twentse natuur is in elk jaargetijde een verademing. In en om de locaties is ruimte voor kleinvee en moestuinen. Het idee is, om dichtbij de natuur te leven en dit te integreren in het dagelijkse leven van de cliënt. De natuur maakt ons ook bewust hoe wij met elkaar dienen om te gaan en respect te hebben voor dat waar wij gebruik van mogen maken, zoals landbouw, voeding en plezier.

De begeleiding van Stichting de Beuk richt zich onder andere op:

  • Het in stand houden of verbeteren van vaardigheden.
  • Stabilisering van de problematiek.
  • Dag- en nachtritme te bewaken.
  •  Een zinvolle dagbesteding bieden.
  • Persoonlijke en huishoudelijke verzorging.

Voor alle cliënten met de aanwezige ontwikkelingsmogelijkheden wordt gestreefd naar het vergroten van vaardigheden, met als doel dat cliënten doorgroeien naar zelfstandig begeleid woon projecten. Dit kan intern of extern zijn.