Aanmeldprocedure cliënt

Heeft u behoefte aan zorg en begeleiding of heeft u ondersteuning nodig middels een beschermde woonplek dan mag u altijd vrijblijvend contact opnemen met stichting de Beuk.
Samen kunnen wij kijken naar de mogelijkheden.

U kunt bij vragen bellen met onze zorgmanager op 053-4282000

Algemene aanmeldprocedure

Stichting de Beuk is een instelling waar u zonder verwijzing terecht kan.
Merkt u dat het thuis niet langer gaat voor u of een gezinslid? Kan u de druk door verschillende redenen niet aan? Schroom dan niet en zoek hulp. Wij helpen u graag in uw zoektocht en kunnen u daar mogelijk in begeleiden.

Voorafgaand aan een intake, stellen wij voor om een kennismakingsgesprek te plannen. Zo kunt u een goed beeld krijgen van wie wij zijn en wat wij doen. U bent niets verplicht naar ons, en het gesprek duurt niet zo lang.

Intake

Het is belangrijk dat de hulpvrager dus de cliënt zelf contact met ons zoekt. Dit kan telefonisch of per email. Wanneer u liever langs wil komen dan prefereren wij dit op gemaakte afspraaktijden. Zo kunnen wij de tijd voor u nemen. Allereerst vindt er een informatief gesprek plaats of wij u begeleiding kunnen bieden en of u onze zorg prettig vindt. Wanneer van beide kanten bepaald is dat de zorg toereikend en goed kan zijn voor u dan vindt er een officiële intake plaats. Dit is een tweede gesprek.

Daar worden persoonlijke vragen gesteld en aantekeningen gemaakt en uiteindelijk een indicatie aangevraagd bij het CIZ. In het intakegesprek worden ook afspraken gemaakt over een plaatsing en welke locatie.

Wachtlijst

Het komt soms voor dat de hulpvrager een voorkeur heeft voor een woning of zorg nodig heeft en dat die betreffende woning of zorg op dat moment niet geboden kan worden. U kunt dan op een wachtlijst worden geplaatst voor een specifieke locatie en of zorgvraag. Over vragen over de wachtlijsten en het zorgaanbod verwijzen wij u graag door naar de afdeling aanmelding zorg, te bereiken via 053 – 428 2000 of info@stichtingdebeuk.nl

Neem vrijblijvend contact op