Hoofdlocatie Stichting de Beuk

Goorseveldweg 180
7548 PP Enschede

Tel.nr. receptie: 053 42 82 000
Tel.nr. begeleiding: 053 42 82 010
Email: info@stichtingdebeuk.nl

Locatie woongroep Arendshorst Buurse

Broekheurnerweg 82
7481 PZ Buurse

Tel.nr. begeleiding : 053 57 45 839
Email: info@stichtingdebeuk.nl

Contactformulier

Samen wonen in kleine groepen met gezinnen

Alle locaties van Stichting de Beuk hebben als meerwaarde dat een gezin naast de woongroep woont. Dit dient als doel dat de cliënt zich in een veilige haven bevindt waar gezins waarden en normen een belangrijk onderdeel is van het leven. De gezinnen / gediplomeerde zorgverleners wonen in een privé verblijf binnen de woongroep die als rustpunt zich centraliseert.

De gezinnen en de begeleiders/maatschappelijk werkers die namens Stichting de Beuk werken zijn voor bewoners een constante factor. Vaak ontstaat er een hechte band. Deze manier van zorgen en werken geeft rust, zorgt voor veiligheid, waarborgt continuïteit. Het geeft ook duidelijkheid. Bewoners kunnen zich volop ontplooien binnen de veilige setting, echt tot hun recht komen.

Kwaliteit