De begeleiding van stichting de Beuk is niets meer dan normale zorg, maar wel speciaal voor u.

Begeleiden is zoveel meer dan een sopje door het huis, een pleister op een wond of een factuur betalen. Wij hopen vanuit opgebouwde ervaring en expertise een stukje meer te kunnen bieden. De begeleiding van stichting de Beuk heeft een familiair karakter met professionele afstand.

Wij kijken of de eigen mogelijkheden van de cliënt kunnen worden ontwikkeld en/of in stand worden gehouden. Alle begeleiding is cliëntgericht en wij proberen elke cliënt als uniek te benaderen.

Zorg / leefplan en behandelplan

Elke cliënt die bij stichting de Beuk zorg ontvangt, heeft een zorg/leefplan.
Dit zorg / leefplan stellen wij samen met de cliënt op. Hier staan de hulpvragen en doelen in die cliënt heeft en waar stichting de Beuk bij mag helpen.
Elk halfjaar wordt dit zorg / leefplan geëvalueerd met de cliënt, zo houden wij uw zorgproces nauwlettend in de gaten.

Wij behandelen niet, maar veelal staat de clientèle van stichting de Beuk onder behandeling van een behandelaar. Die behandelaar zal een behandelplan opstellen, stichting de Beuk werkt altijd aan de hand van de adviezen van uw behandelaar zodat er voor u een fijne samenwerking in zorgaanbod kan ontstaan. Wij proberen door de op maat gemaakte begeleiding de cliënt in staat te stellen een zo zelfstandig mogelijk leven te leiden.

Samen wonen in kleine groepen met gezinnen

Alle locaties van Stichting de Beuk hebben als meerwaarde dat een gezin naast de woongroep woont. Dit dient als doel dat de cliënt zich in een veilige haven bevindt waar gezins waarden en normen een belangrijk onderdeel is van het leven. De gezinnen / gediplomeerde zorgverleners wonen in een privé verblijf binnen de woongroep die als rustpunt zich centraliseert.

De gezinnen en de begeleiders/maatschappelijk werkers die namens Stichting de Beuk werken zijn voor bewoners een constante factor. Vaak ontstaat er een hechte band. Deze manier van zorgen en werken geeft rust, zorgt voor veiligheid, waarborgt continuïteit. Het geeft ook duidelijkheid. Bewoners kunnen zich volop ontplooien binnen de veilige setting, echt tot hun recht komen.

Kwaliteit