Voor het leveren van goede zorg is goed bestuur en toezicht in een zorginstelling van groot belang. De instelling heeft de ruimte om eigen beleid te maken voor goed bestuur.
De Rijksoverheid zorgt voor de wettelijke kaders voor goed bestuur in de zorg.

Het is dan belangrijk dat een aantal zaken binnen de onderneming op orde is zoals aansturing, toezicht en risicomanagement. Goed bestuur moet ervoor zorgen dat:

  • zorgaanbieders de wensen van hun cliënten voorop stellen;
  • duidelijk is wie voor welk onderdeel in de zorg verantwoordelijk is;
  • zorgaanbieders uit de financiële problemen blijven.
  • controle op het bestuur in de zorg

De raad van bestuur legt aan de raad van toezicht verantwoordelijkheid af over het gevoerde beleid. Deze controle op het bestuur is goed voor de kwaliteit en veiligheid van zorg. Daarom moeten zorgaanbieders zorgen voor een raad van toezicht die zich kritisch en onafhankelijk opstelt en ingrijpt als het fout gaat.

Stichting de Beuk heeft een raad van bestuur en een raad van toezicht die ook vermeld staan in de opgestelde statuten. U kunt alle bestuursleden ook terug vinden bij de kamer van koophandel.

Heeft u een vraag aan het bestuur of raad van toezicht dan kunt u contact opnemen met ons secretariaat die u door zal verwijzen.