Sinds februari 2019 is Stichting de Beuk officieel lid van de branchevereniging kleinschalige zorg (BVKZ).

Wie is BVKZ?

BVKZ zet zich in voor de belangen van (lokaal) ondernemerschap in de zorg. Op deze manier kunnen de wensen van de cliënten invulling krijgen vanuit de samenwerking tussen cliënt en zorgaanbieder. Zodat maatwerk van zorg vorm kan (blijven) krijgen. En de cliënt zoveel mogelijk en zo lang mogelijk eigen regie blijft houden over de zorg.

BVKZ is gegroeid naar een sterke belangenbehartiger en stevige lobbyist voor de kleine zorgaanbieder op landelijk, provinciaal en regionaal niveau met kennis van zaken op politiek, maatschappelijk en vakinhoudelijk gebied in de zorg.

BVKZ werkt samen met lokale en (boven-) regionale partners om de waarde van het ondernemerschap in de zorg bij alle ketenpartners te promoten.

Wat doet BVKZ?

 • Krachtige landelijke belangenbehartiging voor kleinschalig ondernemerschap in de zorg voor alle financieringsvormen.
 • Vertegenwoordiging van kleinschalig ondernemerschap aan de hoogste bestuurlijke overlegtafels op landelijk, provinciaal en regionaal niveau.
 • Breed landelijk netwerk van samenwerkingsverbanden voor lokale en regionale kleinschalige zorgaanbieders. Daarmee krijgt de BVKZ slagkracht van landelijk naar lokaal niveau.
 • Sterke en concrete oplossingen aandragen bij problemen, zoals bijvoorbeeld de PGB betalingen vanuit de SVB.
 • Verbinden en samenwerken met ketenpartners die de zorg vormgeven.
 • Zoek-en-vind-functie voor ketenpartners en cliënten, die op zoek zijn naar een zorgaanbieder. Uw gegevens als zorgaanbieder worden bij aanmelden als lid toegevoegd aan deze zoek-en-vind-functie.
 • Het informeren van onze leden door middel van mailings, tweets, maandelijkse nieuwsbrieven en wekelijkse nieuwsflitsen.
 • Organiseren van themabijeenkomsten, waarbij de inhoud bepaald wordt door de behoefte van onze leden.
 • Samenwerken met andere brancheorganisaties, zoals ZLTO, voor het organiseren van landelijke congressen.
 • Adviseren van leden bij vragen.
 • Voordelige overeenkomsten met onze partners (bijv. Klachtenportaal Zorg)

 

Samen wonen in kleine groepen met gezinnen

Alle locaties van Stichting de Beuk hebben als meerwaarde dat een gezin naast de woongroep woont. Dit dient als doel dat de cliënt zich in een veilige haven bevindt waar gezins waarden en normen een belangrijk onderdeel is van het leven. De gezinnen / gediplomeerde zorgverleners wonen in een privé verblijf binnen de woongroep die als rustpunt zich centraliseert.

De gezinnen en de begeleiders/maatschappelijk werkers die namens Stichting de Beuk werken zijn voor bewoners een constante factor. Vaak ontstaat er een hechte band. Deze manier van zorgen en werken geeft rust, zorgt voor veiligheid, waarborgt continuïteit. Het geeft ook duidelijkheid. Bewoners kunnen zich volop ontplooien binnen de veilige setting, echt tot hun recht komen.

Kwaliteit