Door de maatregelen ter bestrijding van COVID-19, was het cliënttevredenheidsonderzoek (CTO) rond december 2020 nog niet voldoende ingevuld om een representatief beeld te geven. Op 1 januari 2021 waren er van de 23 clienten, 17 respondenten. Een groot gedeelte van de cliënten wensten gebruik te maken van een cliëntondersteuner, wat door de toen geldende maatregelen moeilijk te faciliteren was.

Het onderzoek is afgenomen in een enquête vorm met open vragen waarin advies kan uitgebracht worden en schaalvragen waarin men een gemiddelde (1-10) kan aangeven. Van de 23 intramurale cliënten hebben 17 cliënten gereageerd, waarvan 12 met hun naam. Het onderzoek is daarmee als representatief beoordeeld.

De algehele tevredenheid is met 0.2 punten gestegen, in 2019 bedroeg de algehele tevredenheid een 8.9. In 2020 komt de cliënttevredenheid uit op een cijfer van 9.1.

Hier zijn we als Stichting de Beuk trots op!

Samen wonen in kleine groepen met gezinnen

Alle locaties van Stichting de Beuk hebben als meerwaarde dat een gezin naast de woongroep woont. Dit dient als doel dat de cliënt zich in een veilige haven bevindt waar gezins waarden en normen een belangrijk onderdeel is van het leven. De gezinnen / gediplomeerde zorgverleners wonen in een privé verblijf binnen de woongroep die als rustpunt zich centraliseert.

De gezinnen en de begeleiders/maatschappelijk werkers die namens Stichting de Beuk werken zijn voor bewoners een constante factor. Vaak ontstaat er een hechte band. Deze manier van zorgen en werken geeft rust, zorgt voor veiligheid, waarborgt continuïteit. Het geeft ook duidelijkheid. Bewoners kunnen zich volop ontplooien binnen de veilige setting, echt tot hun recht komen.

Kwaliteit