Samenvatting bevindingen cliënttevredenheidsonderzoek 2018

Medio 2018 is er gelegenheid geweest voor klanten van stichting de Beuk om deel te nemen aan een cliënttevredenheidsonderzoek. Er was een reactiepercentage van 81,5 procent, van de 27 intramurale cliënten hebben er 22 deelgenomen aan het onderzoek, indien nodig met hulp van een onafhankelijk ondersteuner.

Validiteit en waardering

Met een percentage van 81,5 procent mogen wij stellen dat het onderzoek representatief is.

De deelnemende cliënten geven de zorgverlening 9,3 als algemeen waarderingscijfer.

Het onderzoek is afgenomen in een enquête vorm met o.a. open vragen waarin advies kan uitgebracht worden en schaalvragen waarin men een gemiddelde kan aangeven en stellingen. Op verzoek van de cliëntenraad van Stichting de Beuk is er voor deze vraagstelling gekozen met de volgende onderbouwing: “zo kan elke klant met zijn of haar beperking deelnemen indien hij of zij dat wenst”. Naast de keuze voor de verschillende soorten vragen is het opvallend te noemen dat cliënten de keuze hebben gemaakt niet anoniem te reageren, het achterlaten van een naam was optioneel en dit is expliciet ook zo vermeld. 20 deelnemers van de in totaliteit 22 deelnemers hebben gekozen om hun bevindingen publiekelijk te stellen door hun naam te registreren. Een percentage van wel te verstaan 91 procent.

In de volgende alinea’s presenteren wij u de aanbevelingen, enkele bijzonderheden uit de enquête en de categorieën waarin vragen zijn gesteld.

Aanbevelingen

De aanbevelingen uit de enquête komen voornamelijk terug in de open vragen die zijn gesteld, u kunt hierbij denken aan een volgende vraagstelling: “Heeft u nog wensen, opmerkingen of tips?”.

De aanbevelingen worden aan het Bestuur, de Raad van Toezicht,  de Cliëntenraad en de Personeelsvertegenwoordiging gepresenteerd om te kijken hoe men samen deze aanbevelingen kunnen integreren in de zorgverlening.

Categorieën onderzoeksvragen

De volgende categorieën zijn behandeld in de enquête om zo een algemene indruk te kunnen vormen van de kwaliteit van zorgverlening:

 • Voeding, kwaliteit;
 • Medewerkers, beleving, kennis en kunde;
 • Dagbesteding, doelen, aanbod, begeleiding;
 • Privacy, zorgvuldigheid, AVG;
 • Locatie, woongenot en omgeving;
 • Levering van zorg;
 • Ondersteuningsplan, autonomie en werken aan doelen;
 • Hygiene, ondersteuning en schoonmaak;
 • Eigen gezondheid en de rol van de medewerker, organisatie;
 • Veiligheid, geborgenheid, incidenten;
 • Bekendheid klachtenprocedure, vertrouwenspersoon en open mentaliteit.

Stellingen en vragen die onder andere gesteld zijn:

“Mijn begeleider let op mijn gezondheid. (bijv. stoppen met roken, diëten, sporten)”.

Deze enquête stelling is gesteld in de vorm van een schaalvraag, en is beantwoord met een gemiddeld cijfer van een 8,3.  In het kader van het gezondheidsbeleid waarvan alle medewerkers en cliënten onderdeel zijn is dit een positief behaald resultaat.

Aansluitend op deze stellingen zijn er stellingen geformuleerd over de maaltijden die geserveerd worden door Stichting de Beuk, deze worden dagelijks vers bereid door de medewerkers in samenwerking met de cliënten. De maaltijden werden gemiddeld beoordeeld met een 8,8. Naast alle schaalvragen en stellingen is er ook mogelijkheid tot het schrijven van een op of aanmerking.

De algemene gemeten tevredenheid omtrent de hygiëne, waaronder de stelling “De begeleiding ondersteund mij bij het schoonhouden van mijn woning”, is beoordeeld met een gemiddelde waardering van een 8,7.

Vragen en stellingen omtrent het ondersteuningsplan en de kennis van de inhoud werd beoordeeld met een gemiddelde van een 8. Daarnaast werden de vragen omtrent het beheren van privacy gevoelige informatie en de mate waarin dat gebeurt beoordeeld met een gemiddelde van een  8,7. Men ervaart dat de veiligheid gewaarborgd wordt, en dat stichting de Beuk zorgvuldig en AVG-proof om gaat met de documenten van de klant.

Bij stichting de Beuk streeft men naar het verlenen van hoogwaardige kwalitatieve zorgverlening, de resultaten die geboekt zijn met deze enquête zijn representatief en worden met trots publiekelijk gepresenteerd. De aanbevelingen die er zijn gedaan zijn verwerkt in de doelstellingen 2019 van de organisatie

Samen wonen in kleine groepen met gezinnen

Alle locaties van Stichting de Beuk hebben als meerwaarde dat een gezin naast de woongroep woont. Dit dient als doel dat de cliënt zich in een veilige haven bevindt waar gezins waarden en normen een belangrijk onderdeel is van het leven. De gezinnen / gediplomeerde zorgverleners wonen in een privé verblijf binnen de woongroep die als rustpunt zich centraliseert.

De gezinnen en de begeleiders/maatschappelijk werkers die namens Stichting de Beuk werken zijn voor bewoners een constante factor. Vaak ontstaat er een hechte band. Deze manier van zorgen en werken geeft rust, zorgt voor veiligheid, waarborgt continuïteit. Het geeft ook duidelijkheid. Bewoners kunnen zich volop ontplooien binnen de veilige setting, echt tot hun recht komen.

Kwaliteit