Door de maatregelen ter bestrijding van COVID-19, was het cliënttevredenheidsonderzoek (CTO) rond december 2020 nog niet voldoende ingevuld om een representatief beeld te geven. Op 1 januari 2021 waren er van de 23 clienten, 17 respondenten. Een groot gedeelte van de cliënten wensten gebruik te maken van een cliëntondersteuner, wat door de toen geldende maatregelen moeilijk te faciliteren was.

Het onderzoek is afgenomen in een enquête vorm met open vragen waarin advies kan uitgebracht worden en schaalvragen waarin men een gemiddelde (1-10) kan aangeven. Van de 23 intramurale cliënten hebben 17 cliënten gereageerd, waarvan 12 met hun naam. Het onderzoek is daarmee als representatief beoordeeld.

De algehele tevredenheid is met 0.2 punten gestegen, in 2019 bedroeg de algehele tevredenheid een 8.9. In 2020 komt de cliënttevredenheid uit op een cijfer van 9.1.

Hier zijn we als Stichting de Beuk trots op!