Beste bezoeker,

Wij willen u via deze pagina actueel op de hoogte houden over het Coronavirus en op welke wijze wij omgaan met het Coronavirus binnen onze Stichting.
Wij volgen de richtlijnen van het RIVM en houden nauwgezet de actuele ontwikkelingen in de gaten. Stichting de Beuk voert actief beleid om COVID-19 te weren en veilige zorg te bieden.

Bezoek woonlocaties
Bent u zelf verkouden, heeft u koorts of heeft u andere luchtwegklachten en heeft u een afspraak die kan worden uitgesteld?  Dan verzoeken wij u om de landelijke gezondheidscheck te doen en u zo nodig te testen, ook wanneer u volledig bent gevaccineerd. Uiteraard gelden deze regels ook voor onze medewerkers, vrijwilligers en stagiaires.
Besmetting op een woonlocatie
Wanneer er onverhoopt toch een (verdenking van) besmetting bij een bewoner is, zal de bewoner in isolatie gaan op zijn/haar eigen kamer of appartement. Voor de begeleiding gelden specifieke instructies en er wordt gewerkt met persoonlijke beschermingsmiddelen en bewonersgebonden materialen. De zorgmanager zal de familie en of direct betrokkenen inlichten wanneer er sprake is van (verdenking van) besmetting bij uw verwant.
Wij hopen uw begrip en medewerking en alvast bedankt voor de te nemen moeite.
Dank voor deze inzet en blijf gezond!  

Samen wonen in kleine groepen met gezinnen

Alle locaties van Stichting de Beuk hebben als meerwaarde dat een gezin naast de woongroep woont. Dit dient als doel dat de cliënt zich in een veilige haven bevindt waar gezins waarden en normen een belangrijk onderdeel is van het leven. De gezinnen / gediplomeerde zorgverleners wonen in een privé verblijf binnen de woongroep die als rustpunt zich centraliseert.

De gezinnen en de begeleiders/maatschappelijk werkers die namens Stichting de Beuk werken zijn voor bewoners een constante factor. Vaak ontstaat er een hechte band. Deze manier van zorgen en werken geeft rust, zorgt voor veiligheid, waarborgt continuïteit. Het geeft ook duidelijkheid. Bewoners kunnen zich volop ontplooien binnen de veilige setting, echt tot hun recht komen.

Kwaliteit