Stichting de Beuk is gelegen in het landschap van Twente, het belang van deze omgeving is groot m.b.t. het welbevinden van cliënten en medewerkers en de volgende generatie.
Duurzaamheid is onlosmakelijk verbonden aan mensen, het milieu en de economie.
Stichting de Beuk streeft ernaar om de SDG’s (Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen) na te leven.
Dit zijn de zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. De SDG’s zijn afgesproken door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties (VN), waaronder Nederland.
De doelen kwamen er op basis van wereldwijde inbreng van organisaties en individuen.    

Stichting de Beuk wil graag bijdragen aan het milieu en dat doen wij op de volgende manieren:

–          Toevoer van groene energie binnen alle woonlocaties

–          Wij werken met lokale ondernemers vanuit het gevoel van ‘’Noaberschap’’ en het verminderen van uitstoot

–          De voorkeur geniet duurzaam bouwen en verbouwen bij aankomende projecten

–          Op de hoofdlocatie is er in 2020 een compleet energie neutrale woongroep gerealiseerd

–          Wij gaan verantwoordelijk om met watergebruik

–          Er is speciaal beleid gevormd omtrent de duurzame inzetbaarheid van medewerkers

–          Er wordt geen gebruik gemaakt van wegwerpmaterialen zoals plastic of papieren bordjes en bekers

–          Stichting de Beuk is aangesloten bij de duurzame bank Triodos                                                           

–          Op de hoofdlocatie wordt er bijgedragen aan de biodiversiteit en worden er vier bijenvolken beheerd

Samen wonen in kleine groepen met gezinnen

Alle locaties van Stichting de Beuk hebben als meerwaarde dat een gezin naast de woongroep woont. Dit dient als doel dat de cliënt zich in een veilige haven bevindt waar gezins waarden en normen een belangrijk onderdeel is van het leven. De gezinnen / gediplomeerde zorgverleners wonen in een privé verblijf binnen de woongroep die als rustpunt zich centraliseert.

De gezinnen en de begeleiders/maatschappelijk werkers die namens Stichting de Beuk werken zijn voor bewoners een constante factor. Vaak ontstaat er een hechte band. Deze manier van zorgen en werken geeft rust, zorgt voor veiligheid, waarborgt continuïteit. Het geeft ook duidelijkheid. Bewoners kunnen zich volop ontplooien binnen de veilige setting, echt tot hun recht komen.

Kwaliteit