Wat is de eigen bijdrage

Wanneer de zorg bij Stichting de Beuk wordt betaald uit de wet langdurige zorg (WLZ) betaalt u een eigen bijdrage als u 18 jaar of ouder bent. Dit is wettelijk bepaald en wordt uitgevoerd door het CAK. Het CAK zal u een nota sturen met het bedrag wat u dient te betalen als eigen bijdrage.

Moet ik een hoge of lage eigen bijdrage betalen?

Bij het eerste verblijf binnen een instelling zult u de eerste 6 maanden een laag tarief betalen aan eigen bijdrage. Na deze 6 maanden zit u in het normale tarief.  Er zijn voor deze regeling uitzonderingen wanneer bijvoorbeeld uw partner thuis blijft wonen of wanneer u nog zorg draagt voor uw kinderen.

Volledig pakket thuis

Bij een ‘volledig pakket thuis’ (vpt) kiest u voor één zorginstelling die alle zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz) bij u thuis levert. Voor het volledig pakket thuis betaalt u een eigen bijdrage aan het CAK.

Hoe werkt de eigen bijdrage met een volledig pakket thuis?

 1. Het CIZ besluit dat u zorg nodig heeft uit de Wlz.
 2. U kiest ervoor deze zorg volledig thuis te ontvangen.
 3. Het zorgkantoor geeft uw gegevens aan het CAK door.
 4. Het CAK stelt uw eigen bijdrage vast met uw gegevens.
 5. Het CAK stuurt u een brief (de ‘beschikking’) waarin de hoogte van uw eigen bijdrage staat.
 6. Het CAK stuurt u daarna elke maand een factuur voor uw eigen bijdrage.

Modulair pakket thuis

Met een modulair pakket thuis (mpt) ontvangt u (modules van) de zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) thuis. Voor het modulair pakket thuis betaalt u een eigen bijdrage aan het CAK.  Heeft u een indicatie voor verblijf in een instelling vanuit de Wlz? En ontvangt u thuis zorg, terwijl u wacht op een plaats in een zorginstelling? Dan betaalt u hiervoor ook de eigen bijdrage voor een modulair pakket thuis.

Hoe werkt de eigen bijdrage met een modulair pakket thuis?

 1. Het CIZ besluit dat u zorg nodig heeft uit de Wlz.
 2. U kiest ervoor (een deel van) deze zorg thuis te ontvangen. Of u wacht op een plek in een instelling en ontvangt thuis overbruggingszorg.
 3. Het zorgkantoor geeft uw gegevens aan het CAK door.
 4. Het CAK stelt uw eigen bijdrage vast met uw gegevens.
 5. Het CAK stuurt u een brief (de ‘beschikking’) waarin de hoogte van uw eigen bijdrage staat.
 6. Het CAK stuurt u daarna elke maand een factuur voor uw eigen bijdrage.

Hoe weet ik wat mijn eigen bijdrage is?

Om de eigen bijdrage uit te rekenen voor uw situatie heeft het CAK een rekenhulp ontworpen. Deze rekenhulp is te vinden op https://www.hetcak.nl/zelf-regelen/eigen-bijdrage-rekenhulp. Deze rekenhulp zal u een indicatie geven wat uw eigen bijdrage zal zijn.

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig of meer informatie over uw eigen bijdrage? Dan kunt u contact opnemen met het CAK via https://www.hetcak.nl/over/contact. Ook kunt u de medewerkers van Stichting de Beuk hierover benaderen via ons contactformulier

 

Samen wonen in kleine groepen met gezinnen

Alle locaties van Stichting de Beuk hebben als meerwaarde dat een gezin naast de woongroep woont. Dit dient als doel dat de cliënt zich in een veilige haven bevindt waar gezins waarden en normen een belangrijk onderdeel is van het leven. De gezinnen / gediplomeerde zorgverleners wonen in een privé verblijf binnen de woongroep die als rustpunt zich centraliseert.

De gezinnen en de begeleiders/maatschappelijk werkers die namens Stichting de Beuk werken zijn voor bewoners een constante factor. Vaak ontstaat er een hechte band. Deze manier van zorgen en werken geeft rust, zorgt voor veiligheid, waarborgt continuïteit. Het geeft ook duidelijkheid. Bewoners kunnen zich volop ontplooien binnen de veilige setting, echt tot hun recht komen.

Kwaliteit