Kwaliteit

Stichting de Beuk voert een gecertificeerd kwaliteitsbeleid, dat o.a. geënt is op de kwaliteitseisen van het kwaliteitskader Gehandicaptenzorg

Het kwaliteitsbeleid is vertaald naar alle afdelingen van de organisatie en het is formeel vastgelegd in een online handboek, welke gekoppeld is aan het ECD.
Dit is voor alle medewerkers op elk moment inzichtelijk, dit maakt het werken met het kwaliteitsbeleid erg prettig.
Stichting de Beuk heeft verschillende soorten beleid in haar kwaliteitshandboek die van toepassing zijn op de organisatie, de cliënt, de leefomgeving,
de medewerker en alle randvoorwaarden aan goede zorg. Dit beleid wordt o.a. periodiek getoetst door interne kwaliteitsmetingen onder cliënten en medewerkers via
zogenaamde; ”Interne audits”. Deze kwaliteitsinstrumenten zoals tevredenheidsonderzoeken, evaluaties en interne kwaliteitsaudits maken onderdeel uit van ons leerproces.
De kwaliteitsinstrumenten die wij inzetten in sluiten aan op onze kernwaarden en geven een goed inzicht van de ontwikkelpunten.

Het kwaliteitsbeleid is dan niet alleen een heel mooi handboek, maar het leeft daadwerkelijk binnen alle lagen van de organisatie.

Deze resultaten laten wij ook jaarlijks zien in ons Kwaliteitsjaarverslag, welke ook gepubliceerd wordt met het financiële jaarverslag.

Stichting de Beuk wordt jaarlijks ook extern geaudit in het kader van de HKZ 165:2018 en heeft een actueel HKZ-certificaat, zoals je hieronder kan zien.