De zorg moet effectief, veilig en op tijd zijn. Dat is het uitgangspunt van stichting de Beuk. Stichting de Beuk wil kwalitatief hoogwaardige zorg leveren, als essentieel hulpmiddel gebruikt zij een online kwaliteitshandboek opgesteld volgens de richtlijnen van de HKZ.

De organisatie heeft een kwaliteitssysteem opgesteld dat voldoet aan de HKZ normen. Het doel van het kwaliteitssysteem is om een continue verbetercirkel binnen de organisatie te starten en na te streven. Om die cirkel inzichtelijk en transparant vorm te geven maakt de organisatie gebruik van een beschermde intranet omgeving genaamd Kwintra. Binnen Kwintra staat het gehele kwaliteitshandboek geregistreerd als ook het gehele kwaliteitsmanagement.

Daarnaast vindt er elk jaar een kwaliteitsmeting plaats door middel van een interne en externe audit.

Tevens wordt er elk jaar een medewerkers en klanttevredenheidsonderzoek afgenomen, waarvan de scores gepubliceerd worden op o.a. de website.

Samen wonen in kleine groepen met gezinnen

Alle locaties van Stichting de Beuk hebben als meerwaarde dat een gezin naast de woongroep woont. Dit dient als doel dat de cliënt zich in een veilige haven bevindt waar gezins waarden en normen een belangrijk onderdeel is van het leven. De gezinnen / gediplomeerde zorgverleners wonen in een privé verblijf binnen de woongroep die als rustpunt zich centraliseert.

De gezinnen en de begeleiders/maatschappelijk werkers die namens Stichting de Beuk werken zijn voor bewoners een constante factor. Vaak ontstaat er een hechte band. Deze manier van zorgen en werken geeft rust, zorgt voor veiligheid, waarborgt continuïteit. Het geeft ook duidelijkheid. Bewoners kunnen zich volop ontplooien binnen de veilige setting, echt tot hun recht komen.

Kwaliteit