Van november 2020 tot januari 2021 is er een medewerkers tevredenheidsonderzoek (MTO) uitgevoerd onder alle medewerkers van Stichting de Beuk. Het onderzoek was digitaal verzonden aan de respondenten en was volledig anoniem echter hebben de medewerkers wel de mogelijkheid gekregen om hun naam te vermelden.

In 2019 werd de MTO als enerverend ervaren omdat elke categorie vragen open vragen bevatte. In 2020 is er gekozen voor meerdere schaalvragen en een mogelijkheid tot het geven van tips, tops en opmerkingen. De deelnemende medewerkers geven hun functie een algemeen cijfer van 8,7. Van de 23 medewerkers hebben 19 medewerkers gereageerd. Het onderzoek is daarmee als representatief beoordeeld.

Stichting de Beuk is trots op het behaalde resultaat en zal alles in werking blijven stellen om dit resultaat zo te houden.

Samen wonen in kleine groepen met gezinnen

Alle locaties van Stichting de Beuk hebben als meerwaarde dat een gezin naast de woongroep woont. Dit dient als doel dat de cliënt zich in een veilige haven bevindt waar gezins waarden en normen een belangrijk onderdeel is van het leven. De gezinnen / gediplomeerde zorgverleners wonen in een privé verblijf binnen de woongroep die als rustpunt zich centraliseert.

De gezinnen en de begeleiders/maatschappelijk werkers die namens Stichting de Beuk werken zijn voor bewoners een constante factor. Vaak ontstaat er een hechte band. Deze manier van zorgen en werken geeft rust, zorgt voor veiligheid, waarborgt continuïteit. Het geeft ook duidelijkheid. Bewoners kunnen zich volop ontplooien binnen de veilige setting, echt tot hun recht komen.

Kwaliteit