Stichting de Beuk zet zich in voor de ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking en/of psychische aandoening. We streven ernaar om voor hen een veilige basis te vormen in onze kleinschalige woongroepen, die bewust gelegen zijn in de natuur. De zorg die wij leveren, is gebaseerd op een solide missie en visie, die als volgt zijn geformuleerd:

Visie

In de huidige maatschappij zijn er mensen die het beter hebben en zij die het minder hebben getroffen in het leven. Mensen die door een psychische of verstandelijke beperking niet mee kunnen in de maatschappij, daarin verdwalen en soms zelfs op het verkeerde pad komen. Juist voor deze mensen wil stichting de Beuk er zijn.

Er zijn vanuit een holistisch gedachtegoed omdat ieder mens telt en ertoe doet. Deze mensen, met vaak een multiproblematiek, hebben in de visie van stichting de Beuk behoefte aan veiligheid, respect en zich gewaardeerd voelen als een volwaardig en waardevol individu.

Hierbij is het onderdeel zijn van een woon- en leefgemeenschap, waar rust, structuur en duidelijkheid heerst, erg belangrijk voor het welbevinden. Stichting de Beuk biedt deze woon- en leefomgeving.

Missie

Stichting de Beuk heeft als doelstelling om mensen met geestelijke en psychosociale problemen en/of een licht verstandelijke beperking hulp te bieden.

Het doel van de begeleiding is gericht om mensen te ondersteunen en te begeleiden bij het leven in de maatschappij. Begeleiden is zoveel meer dan een sopje door het huis, een pleister op een wond of een factuur betalen. Wij hopen vanuit opgebouwde ervaring en expertise een stukje meer te kunnen bieden.