Stichting de Beuk heeft een raad van toezicht die een essentiële rol speelt bij haar bedrijfsvoering. De raad bestaat uit een drietal leden die samen de onafhankelijke raad vormen. De leden stellen zichzelf graag hieronder aan u voor;

  • Rob
  • Stella
  • Ben

Kerntaken en Verantwoordelijkheden

De belangrijkste taken van de Raad van Toezicht omvatten:

  • Het houden van toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken binnen Stichting de Beuk.
  • Het functioneren als klankbord voor het bestuur en het bieden van advies.
  • Het toezien op de naleving van wet- en regelgeving en het waarborgen van ethische normen.
  • Het beoordelen van de financiële strategie en de jaarrekening.
  • Het waarborgen van de kwaliteit en veiligheid van de geleverde zorg.

Toewijding aan Kwaliteit en Integriteit

De Raad van Toezicht zet zich in voor het behouden van de hoogste normen van kwaliteit en integriteit binnen Stichting de Beuk. Door een effectief toezicht te houden, draagt de raad bij aan de duurzaamheid en het succes van onze organisatie, en zorgt ervoor dat we onze missie om uitstekende zorg en ondersteuning te bieden, kunnen blijven vervullen.