Uitrusten bij Stichting de Beuk 

Stichting de Beuk heeft sinds maart 2018 een officieel rustpunt voor fietsers en wandelaars. Hier kunnen zij tijdens hun route gebruik maken van het toilet, genieten van een kopje koffie of thee en onze producten bekijken die we tijdens onze dagbesteding maken. Iedere ochtend wordt het rustpunt door een van onze bewoners geopend en worden alle producten vers aangeleverd. Voor meer informatie over rustpunten in Nederland verwijs ik graag door naar rustpunt.nu.

Samen wonen in kleine groepen met gezinnen

Alle locaties van Stichting de Beuk hebben als meerwaarde dat een gezin naast de woongroep woont. Dit dient als doel dat de cliënt zich in een veilige haven bevindt waar gezins waarden en normen een belangrijk onderdeel is van het leven. De gezinnen / gediplomeerde zorgverleners wonen in een privé verblijf binnen de woongroep die als rustpunt zich centraliseert.

De gezinnen en de begeleiders/maatschappelijk werkers die namens Stichting de Beuk werken zijn voor bewoners een constante factor. Vaak ontstaat er een hechte band. Deze manier van zorgen en werken geeft rust, zorgt voor veiligheid, waarborgt continuïteit. Het geeft ook duidelijkheid. Bewoners kunnen zich volop ontplooien binnen de veilige setting, echt tot hun recht komen.

Kwaliteit