Stichting de Beuk bied stage/leerling plekken aan mensen die graag willen ‘’groeien’’ in de geestelijke gezondheidszorg.

Als opleidingsinstituut bieden we enerzijds stageplaatsen aan studenten die een Beroeps Opleidende Leerweg (BOL) volgen aan een ROC of een opleiding volgen aan een Hogeschool. Anderzijds biedt stichting de Beuk opleidingsplaatsen voor verschillende Beroeps Begeleidende Leerwegen (BBL), duale trajecten aan Hogescholen.

De stagebegeleiding binnen stichting de Beuk wordt geboden door enerzijds werkbegeleiders: gekwalificeerde beroepsbeoefenaren die begeleiding bieden bij de beroepsproducten op ‘de werkvloer’. Anderzijds door praktijkbegeleiders: bieden ondersteuning bij het leerproces van de stagiaire, ondersteunen de werkbegeleiders en onderhouden contacten met het opleidingsinstituut. Onze stagebegeleiders zijn gekwalificeerde beoordelaars van Prove2move.

Hieronder een greep uit de meest voorkomende stage/leerling plekken die wij aanbieden.

  • Sociaal pedagogisch hulpverlener (SPH)
  • Maatschappelijk werker (MWD)
  • Medewerker maatschappelijke zorg (voormalige SPW4)
  • Verpleegkundige niveau 4 (MBOV)
  • Verzorgende IG niveau 3 IG
  • Helpende 2

Stichting de Beuk biedt geen stageplekken aan mensen die een maatschappelijke stage doen of onder de 200 uren kunnen stage lopen. Dit i.v.m. de privacy van de cliënt.

Heeft u vragen over ons stagebeleid of wilt u stage komen lopen bij stichting de Beuk? Informeer dan naar de mogelijkheden.

Scholingsaanbod medewerkers stichting de Beuk

Ontwikkelen en investeren in onze medewerkers. Stichting de Beuk werkt met het zogenaamde POP-plan voor alle medewerkers. POP staat voor Persoonlijk Ontwikkeling Plan.

Het POP is een planmatige manier om een medewerker te helpen bepalen op welke gebieden hij/zij zich (verder) wil ontwikkelen en hoe dat aan te pakken. Het POP is een serie schriftelijke, heldere afspraken die zowel door medewerker als leidinggevende worden onderschreven. Stichting de Beuk heeft jaarlijks tweemaal een gesprek met de medewerker over de POP.

De medewerker gaat bij zichzelf na ‘waar sta ik nu en waar wil ik naartoe?’. ‘Welke (taak)competenties wil ik daartoe (verder) ontwikkelen?’. Het ontwikkelingsdoel hoeft niet per definitie een verticale ontwikkeling zijn. Een uitbreiding en verdieping van taken binnen de eigen functie kan ook heel uitdagend en zinvol zijn. Het zal per medewerker verschillen welke competenties hij/zij verder wil ontwikkelen. Dit kunnen zowel vakinhoudelijke vaardigheden zijn als gedragscompetenties. Verder zal de ene medewerker de aandacht willen richten op het optimaal inzetten van zijn/haar kerncompetenties, terwijl een ander zal zich willen richten op het omzetten van zijn/haar aandachtspunten in sterke competenties.

Trainingen en cursussen

Stichting de Beuk werkt samen met o.a. het ROC van Twente om trainingen en cursussen op maat te ontwikkelen voor de medewerkers van Stichting de Beuk. Elk jaar kan de medewerker zich inschrijven voor verschillende cursussen. Stichting de Beuk heeft een opleiding en stagebeleid die per jaar geëvalueerd word.