Stichting de Beuk biedt hulp aan mensen die het net iets minder hebben getroffen in hun leven. Dit kan komen door verschillende oorzaken zoals een lichamelijke of verstandelijke beperking. Stichting de Beuk wil ondersteuning bieden aan mensen met de volgende problematieken:

  • Verstandelijke beperking
  • Psychiatrische problematiek
  • Niet aangeboren hersenletsel
  • Gedragsproblematiek
  • Verslavingsproblematiek
  • Combinaties van bovenstaande

Leeftijd

Stichting de Beuk wil zoveel mogelijk mensen van dienst kunnen zijn. Iedereen die tussen de 18 en 75 jaar oud is kan bij ons wonen, dagbesteding volgen of ambulante begeleiding ontvangen.

Vragen?

Twijfelt u of u bij Stichting de Beuk zorg af kan nemen? Neem dan contact met ons op via de contactpagina. Wij zullen dan samen met u kijken wat de mogelijkheden zijn.

Samen wonen in kleine groepen met gezinnen

Alle locaties van Stichting de Beuk hebben als meerwaarde dat een gezin naast de woongroep woont. Dit dient als doel dat de cliënt zich in een veilige haven bevindt waar gezins waarden en normen een belangrijk onderdeel is van het leven. De gezinnen / gediplomeerde zorgverleners wonen in een privé verblijf binnen de woongroep die als rustpunt zich centraliseert.

De gezinnen en de begeleiders/maatschappelijk werkers die namens Stichting de Beuk werken zijn voor bewoners een constante factor. Vaak ontstaat er een hechte band. Deze manier van zorgen en werken geeft rust, zorgt voor veiligheid, waarborgt continuïteit. Het geeft ook duidelijkheid. Bewoners kunnen zich volop ontplooien binnen de veilige setting, echt tot hun recht komen.

Kwaliteit