Vrijwilligers zijn onmisbaar voor Stichting de Beuk. Vrijwilligers zijn een actief onderdeel van ons team en werken mee aan het welzijn van onze cliënten. Stichting de Beuk maakt graag gebruik van de kwaliteiten van haar vrijwilligers om haar locaties en cliënten te ondersteunen.

Voorbeelden van ons aanbod van vrijwilligersactiviteiten zijn:

  • Moestuin
  • Houtbewerking
  • Vervoersdienst
  • Activiteiten zoals wandelen, winkelen en koken/bakken
  • Muziek maken en luisteren
  • Dierverzorging

Eigen initiatieven zijn altijd welkom en bespreekbaar!

Vergoeding

Vrijwilligers krijgen een vergoeding voor hun diensten. Kilometervergoeding is beschikbaar in overleg en afhankelijk van de reisafstand.

Interesse?

Stichting de Beuk is altijd op zoek naar enthousiaste mensen die ons team willen ondersteunen. Wij werken met een kwetsbare doelgroep en vragen wel een VOG (verklaring omtrent goed gedrag) en een voorafgaand gesprek. Ben je geïnteresseerd? Neem dan contact op via info@stichtingdebeuk.nl 

Samen wonen in kleine groepen met gezinnen

Alle locaties van Stichting de Beuk hebben als meerwaarde dat een gezin naast de woongroep woont. Dit dient als doel dat de cliënt zich in een veilige haven bevindt waar gezins waarden en normen een belangrijk onderdeel is van het leven. De gezinnen / gediplomeerde zorgverleners wonen in een privé verblijf binnen de woongroep die als rustpunt zich centraliseert.

De gezinnen en de begeleiders/maatschappelijk werkers die namens Stichting de Beuk werken zijn voor bewoners een constante factor. Vaak ontstaat er een hechte band. Deze manier van zorgen en werken geeft rust, zorgt voor veiligheid, waarborgt continuïteit. Het geeft ook duidelijkheid. Bewoners kunnen zich volop ontplooien binnen de veilige setting, echt tot hun recht komen.

Kwaliteit