Wanneer er sprake is van een zorgrelatie dan ontstaat er een vertrouwensband met de zorgverlener, om deze band gezond en ook duidelijk te houden heeft de zorgverlener en u als cliënt bepaalde rechten en plichten. Het is goed dat u hiervan op de hoogte bent.

Dit zijn de wetten waarin o.a. uw rechten en plichten beschreven staan:
1. de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO);
3. de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ);
4. de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ).

U mag bij vragen en of opmerkingen altijd contact opnemen met ons secretariaat of cliëntenraad bereikbaar via: clientenraad@stichtingdebeuk.nl of via 053 4282000.

Volledige wetteksten zijn te vinden via www.rijksoverheid.nl