Wanneer er sprake is van een zorgrelatie dan ontstaat er een vertrouwensband met de zorgverlener, om deze band gezond en ook duidelijk te houden heeft de zorgverlener en u als cliënt bepaalde rechten en plichten. Het is goed dat u hiervan op de hoogte bent.

Dit zijn de wetten waarin o.a. uw rechten en plichten beschreven staan:
1. de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO);
3. de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ);
4. de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ).

U mag bij vragen en of opmerkingen altijd contact opnemen met ons secretariaat of cliëntenraad bereikbaar via: clientenraad@stichtingdebeuk.nl of via 053 4282000.

Volledige wetteksten zijn te vinden via www.rijksoverheid.nl

Samen wonen in kleine groepen met gezinnen

Alle locaties van Stichting de Beuk hebben als meerwaarde dat een gezin naast de woongroep woont. Dit dient als doel dat de cliënt zich in een veilige haven bevindt waar gezins waarden en normen een belangrijk onderdeel is van het leven. De gezinnen / gediplomeerde zorgverleners wonen in een privé verblijf binnen de woongroep die als rustpunt zich centraliseert.

De gezinnen en de begeleiders/maatschappelijk werkers die namens Stichting de Beuk werken zijn voor bewoners een constante factor. Vaak ontstaat er een hechte band. Deze manier van zorgen en werken geeft rust, zorgt voor veiligheid, waarborgt continuïteit. Het geeft ook duidelijkheid. Bewoners kunnen zich volop ontplooien binnen de veilige setting, echt tot hun recht komen.

Kwaliteit